logo

 

Nasz Adres: 

54-315 Wrocław, ul. Koszalińska 15


Msze święte:

Niedziela: 7.30; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00

Dni powszednie: 7.30 i 18.00

Kancelaria parafialna czynna jest:

w środy od 8.00 do 8.30
w piątki od 16.00 do 17.30 i od 19.00 do 19.30 

 w czasie wakacji kancelaria jest czynna

w środy od 8.00 do 8.30

w piątki od 18.30 do 20.00

 

Nr konta: PKO-BP 10 1020 5242 0000 2502 0120 5749


 

Zapraszamy do lektury strony internetowej naszej parafii. Dowiecie się tutaj czym ona żyje, jakie grupy w niej działają, kiedy jest czynna kancelaria parafialna i jak w niej załatwia się sprawy. Dowiecie się kim jest nasz Patron. Młodzi, którzy pragną zawrzeć związek małżeński uzyskają informację o tym jakie wymagania są przed nimi stawiane. Możecie się też dowiedzieć jak trzeba przygotować się do chrztu i innych sakramentów oraz obrzędów chrześcijańskich.

 

 

  

Ogłoszenia Duszpasterskie

na VI -tą niedzielę zwykłą

23.02.2014r.

 

1. W tym tygodniu  Pierwsza sobota miesiąca o 17,30 różaniec po mszy wieczornej zmiana tajemnic różańcowych.

2.W przyszłą niedziele jako I – sza  miesiąca adoracja Najświętszego sakramentu  

3.Prasa katolicka  Gość Niedzielny ,Niedziela, i Nowe Życie.

4.Trwają  obecnie nauki przedślubne w soboty o 19,00

 

5. Serdecznie prosimy osoby zainteresowane pielgrzymką autokarową do Włoch na kanonizacje bł. Jana Pawła II o zapisywanie się na listę uczestników. Wszelkie informacje u ks. Dawida (tel. 508 065 889; widziu18@wp.pl

  

 UWAGA!!!

     OSTATECZNY TERMIN NA ZAPISY DO 19.02.2014r.

 

                                                                                                                     Ks. Proboszcz

      

 

NIEDZIELA 09.02.2014R.

7.30 – + Aldona + Marian Wojtanowscy

9.30 – +Jadwiga Ćwiklik (9greg.)

11.00 – + Wiesław Mucha 14r. śm. ++ z rodziny

12.30 –W int. Ani i Agnieszki dziękcz - błag. o zdrowie i bł. Boże<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><?xml:namespace prefix = o />

18.00 – Za Parafian

PONIEDZIAŁEK 10.02.2014R.

7.30 – +Jadwiga Ćwiklik (10greg.)

7.30 – +Eugeniusz Wowczuk miesiąc po pogrzebie

18.00 – +Czesław Omelaniuk

WTOREK 11.02.2014R.

7.30 – +Jadwiga Ćwiklik (11greg.)

18.00 – W int. Piotra w 5r. urodzin dziękcz-błag. o zdrowie i bł. Boże

18.00 – Dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie

ŚRODA

12.02.2014R.

7.30 –+Jadwiga Ćwiklik (12greg.)

18.00 – +Władysława Hasiuk 3r. śmierci ++ R. Hasiuk i R. Flis

18.00 – +Józef Domagała miesiąc po pogrzebie

CZWARTEK 13.02.2014R.

7.30 – +Jadwiga Ćwiklik (13greg.)

18.00 – W int. dzieci i rodzin, za które modlą się Róże Rodziców

18.00 – W int. Gabriela dziękcz-błag. o zdrowie i dary Ducha Św.

PIĄTEK

14.02.2014R.

 

7.30 – +Anna Buczak

18.00 – +Jadwiga Ćwiklik (14greg.)

18.00 –+Irena Kluba 3r. śmierci

SOBOTA 15.02.2014R.

7.30 – +Jadwiga Ćwiklik

18.00 – W int. Aliny w 60r. urodzin o zdrowie i bł. Boże

18.00 –W int. Marty i Agaty z okazji imienin o bł. Boże

NIEDZIELA 16.02.2014R.

7.30 –  +Jadwiga Ćwiklik (16greg.)

9.30 –++ z Żywego Różańca: +Eugenia Malinowska +Mieczysława Łysenko +Waleria Kaziród +Sabina Płowaś +Aleksandra Chojnacka ++ Ks. Kanonik Szczepan

11.00 –O bł. Boże i potrzebne łaski dla Lidii Orczyk

12.30 – +Edmund

18.00 – +Wiktor Perlak w 1r. pogrzebu

 

 Zapraszamy do współredagowania naszej strony internetowej. Osoby kreatywne, z ciekawymi pomysłami i sugestiami prosimy o kontakt  ks. Dawidem.

 

! PIELGRZYMKA NA KANONIZACJĘ !

 

Parafia pw. św Andrzeja Boboli we Wrocławiu

zaprasza do udziału w pielgrzymce autokarowej

do Rzymu na kanonizację

bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII

RAWENNA, ASYŻ, RZYM, SUBIACO,

MANOPELLO, PADWA, BRATYSŁAWA

 

24.04 - 01.05.2014 roku

Dzień I, 24.04.2014, czwartek

Wyjazd z Wrocławia o godz 16:00 Przejazd nocny do Włoch.

Dzień II, 25.04.2014, piatek

Przyjazd do Marina di Rawenna, Zakwaterowanie. Przejazd do Rawenny
i zwiedzanie miasta słynącego z zabytków wczesnego chrześcijaństwa. Msza
święta. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg w Marina di Rawenna.

Dzień III, 26.04.2014, sobota

Śniadanie w hotelu. Przejazd do Asyżu i zwiedzanie miasta związanego ze św. Franciszkiem i św. Klarą. Udział w nocnym czuwaniu na placu Św. Piotra w Rzymie.

Dzień IV, 27.04.2014, niedziela

Wyjazd w nocy na uroczystości kanonizacyjne bł. Jana Pawła II i bł. Jana
XXIII, Po Mszy świętej pobyt w Rzymie, Powrót do hotelu, obiadokolacja
i nocleg w okolicach Rzymu.

Dzień V, 28.04.2014, poniedziałek

Śniadanie w hotelu. Przejazd do Rzymu i zwiedzanie miasta. Powrót do
hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień VI, 29.04.2014, wtorek 

Śniadanie w hotelu. Przejazd do Subiaco i zwiedzanie pustelni św. Benedykta.
Następnie przejazd do Manopello i pobyt w sanktuarium Oblicza Jezusa. Przyjazd
do hotelu, obiadokolacja i nocleg w Marina di Rawenna.

Dzień VII, 30.04.2014, środa

Śniadanie w hotelu. Przejazd do Padwy i pobyt w bazylice św. Antoniego. Obiadokolacja przy autostradzie w Austrii. Przejazd do Bratysławy i nocleg.

Dzień VIII, 01.05.2014, czwartek

Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Bratysławy. Powrót do Wrocławia w godzinach wieczornych.

 

CENA: 1550 PLN + 50 euro

 

cena obejmuje:

- przejazd autokarem turystycznym (wysoki standard),

- 5 noclegów ze śniadaniami i obiadokolacjami,

- opłaty za przewodnika i parkingi,

- pokoje 2 osobowe z łazienkami,

- ubezpieczenie podstawowe NNW i KL

 

Zapisy u ks. Dawida Jakubów (tel 508 06 58 89, e-mail: widziu18@wp.pl

Zaliczka 400 PLN (płatna przy zapisie).

Dane do ubezpieczenia:

PESEL, miejsce urodzenia, adres zamieszkania z kodem pocztowym.

 

LITURGIA SŁOWA:

 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

PIERWSZE CZYTANIE (Syr 15,15-20)

Wymagająca wolność człowieka

Czytanie z Księgi Syracydesa.

Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę.
Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane.
Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko.
Oczy Jego patrzą na bojących się Go, On sam poznaje każdy czyn człowieka.
Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. 

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34)

Refren: Błogosławieni szukający Boga.

Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim. 
Błogosławieni, którzy zachowują Jego pouczenia *
i szukają Go całym sercem. 

Ty po to dałeś swoje przykazania, *
by przestrzegano ich pilnie. 
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
ku przestrzeganiu Twoich ustaw. 

Czyń dobrze swojemu słudze, *
aby żył i przestrzegał słów Twoich. 
Otwórz moje oczy, *
abym podziwiał Twoje prawo. 

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, *
bym ich przestrzegał do końca. 
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa *
i zachowywał je całym sercem. 


DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 2,6-10)

Prawdziwa mądrość

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia: 

Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”.
Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 6,63b.68b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. 
Ty masz słowa życia wiecznego. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37)

Wymagania Nowego Przymierza

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj», a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.
Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam : Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa.
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie.
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.

Oto słowo Pańskie.

 

KOMENTARZ


 


 

Dylematy

Zatrzymajmy się choć na chwilę, by poszukać prawdy o naszym życiu. Prawdopodobnie na każdym kroku towarzyszą nam liczne pytania i dylematy. Z jednej strony jest głos sumienia, wiara, którą wyznajemy, zasady moralne, a z drugiej codzienne wydarzenia, w których trzeba się odnaleźć, w których trzeba zająć jakieś stanowisko. Chrystus zwraca się dziś do nas: „Ja zaś mówię wam”. Jego słowo wskazuje nam dobry kierunek i nie pozwala zabłądzić w gąszczu błędnych opinii i przyzwyczajeń. Jest wiele rzeczy, które można pogodzić i wytłumaczyć dzisiejszymi czasami. Nie wszystko jednak jest zgodne z zamysłem Najwyższego.


Jezu Chryste, Ty posilasz swoim Słowem i dajesz odpoczynek, w którym mogę żyć Twoim światłem. Błogosław mi, abym mógł żyć zgodnie z Twoimi przykazaniami, które dają życie wieczne.


www.edycja.pl

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2014”
s. Anna Maria Pudełko AP 
Edycja Świętego Pawła 

Bierzmowanie - garść informacji

 

Spotkania dla bierzmowanych:

Klasy I w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17.00 - prowadzi ks. Dawid

Klasy II w każdy poniedziałek o godz. 17.00 - prowadzi ks. Dawid

Klasy III w każdy czwartek o godz. 17.00 - prowadzi ks. Jakub

 

Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii będzie udzielał ks. Infuat Józef Pater dnia 5 kwietnia (sobota) o godzinie 17.00

***

Harmonogram spotkań grup
w parafii św. Andrzeja Boboli we Wrocławiu

• Eucharystyczny Ruch Młodych                - Wtorek godz. 16.00
• Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży    - Poniedziałek godz. 19.00
• OAZA - Ruch Światło – Życie                    - Piątek godz. 18.45
• Ruch Rodzin Nazaretańskich                    - Poniedziałek godz. 19.00

• Kandydaci do Bierzmowania z kl. II        - Poniedziałek godz. 17.00
• Kandydaci do Bierzmowania z kl. III      - Czwartek godz. 17.00

• Kandydaci na ministrantów                      - Czwartek 17.15

• Ministranci, lektorzy i cereminiarze        - Sobota 16.00 

   Schola dziecięca we wtorki o godz. 17.00 - prowadzi ks. Dawid

 


  


 

Papież Franciszek do polskich biskupów

KAI / CTV / drr

(fot. CTV)

Uznanie dla dzieła Kościoła w Polsce a zarazem zachętę do nawrócenia duszpasterskiego zawarł Ojciec Święty w swoim przemówieniu przekazanym biskupom polskim przybyłym z wizytą "ad limina Apostolorum". Papież spotkał się dziś z nimi w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego.

 

Przemówienie Franciszka do polskich biskupów - przeczytaj

Papież Franciszek podkreślił, że jego spotkanie z biskupami polskimi odbywa się krótko przed kanonizacją Jana Pawła II, który jest wzorem całkowitego powierzenia się Bogu, Jego Matce, a także Kościołowi i człowiekowi. "Towarzyszy on nam z Nieba i przypomina, jak ważna jest komunia duchowa i duszpasterska między biskupami" - zaznaczył. Zaapelował o jedność i pokój między pasterzami Kościoła w Polsce. Wyrażając uznanie dla ogromnego potencjału wiary, modlitwy,miłosierdzia i praktyki chrześcijańskiej Ojciec Święty zauważył, że dostrzec można również pewne osłabienie w różnych aspektach życia chrześcijańskiego w naszej ojczyźnie. "Potrzeba rozeznania, poszukiwania przyczyn i sposobów zmierzenia się z nowymi wyzwaniami, takimi jak na przykład idea niczym nieskrępowanej wolności, tolerancja wroga lub nieufna względem prawdy czy niezadowolenia ze sprzeciwu Kościoła wobec panującego relatywizmu" - stwierdził Franciszek.

 

Mówiąc o sytuacji rodziny Ojciec Święty wskazał na wpływy współczesnej mentalności, powodującej łatwość uciekania się do rozwodu lub faktycznej separacji. Wezwał duszpasterzy, aby w tej sytuacji zastanowili się, jak pomóc ludziom żyjącym w takiej sytuacji, żeby "nie czuli się wykluczeni z Bożego miłosierdzia, z braterskiej miłości innych chrześcijan i z troski Kościoła o ich zbawienie; nad tym, w jaki sposób pomóc im, żeby nie porzucili wiary i wychowywali swoje dzieci w pełni doświadczenia chrześcijańskiego". Zachęcił również do udoskonalenia przygotowania młodych do małżeństwa przez wskazanie dróg wzajemnego przebaczenia, "naprawiając to, co grozi zawaleniem się, i nie popadając w pułapkę mentalności odrzucenia". Zaapelował, by wspólnoty kościelne były miejscami słuchania, dialogu, pocieszenia i wsparcia dla małżonków na ich drodze małżeństwa i w ich misji wychowawczej. "Niech rodziny zawsze znajdą w duszpasterzach wsparcie autentycznych ojców i przewodników duchowych, którzy będą je chronili przed zagrożeniami negatywnych ideologii i pomagali im stawać się silnymi Bogiem i Jego miłością" - zaznaczył papież.

 

Nawiązując do najbliższego Światowego Dnia Młodzieży, który odbędzie się w Krakowie w 2016 roku, Ojciec Święty podkreślił konieczność odpowiedniej formacji młodego pokolenia Polaków. Zaznaczył, że trzeba wyjść naprzeciw tęsknoty młodych za czymś głębszym, co dowartościowałoby w pełni ich osobowość. Powinna temu służyć katecheza, która nie może ograniczać się jedynie do przekazywania wiedzy, ale ma także prowadzić do kształtowania wiary przeżywanej jako relacja, w której "doświadcza się radości bycia kochanym i zdolnym do kochania". Trzeba, by młodzież odkryła pełną wartość sakramentów, "jako uprzywilejowanych środków spotkania z żywym Chrystusem i jako źródła łaski". Papież wskazał też na znaczenie uczestnictwa młodych w ruchach i stowarzyszeniach, "których duchowość jest oparta na Słowie Bożym, liturgii, życiu wspólnotowym i świadectwie misyjnym". Podkreślił znaczenie dzieł miłosierdzia, innych form wolontariatu czy zaangażowania misyjnego młodych. "Niech ich wiara, miłość i nadzieja umacniają się i rozkwitają w konkretnym zaangażowaniu w imię Chrystusa" - stwierdził Franciszek.

 

Ojciec Święty poruszył też kwestię powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Zaznaczył, że pomimo stosunkowo sporej liczby kandydatów, nadal trzeba się modlić o powołania i dobre przygotowanie alumnów w seminariach. Mówiąc o formacji papież podkreślił jej wymiar duchowy i nadprzyrodzony, ukierunkowany na budowanie głębokiej więzi z Bogiem.

 

Papież wezwał kapłanów do ożywiania ducha misyjnego, wychodzenia na spotkanie tych, którzy oczekują na Dobrą Nowinę Chrystusa. Zaznaczył, że ten styl apostolski wymaga również ducha ubóstwa, wyrzeczenia, aby być wolnymi w głoszeniu i szczerymi w świadectwie miłosierdzia. Przypomniał słowa Jana Pawła II, który wskazał, że styl życia kapłanów ma być bliski poziomowi rodzin uboższych.

 

Franciszek nie krył niepokoju o stan powołań do życia konsekrowanego, zwłaszcza żeńskiego, zaznaczając złożoność przyczyn tego zjawiska. "Życzę, aby żeńskie instytuty zakonne mogły być nadal, w sposób odpowiedni do naszych czasów, uprzywilejowanym miejscem umacniania się i rozwoju ludzkiego i duchowego kobiet. Niech zakonnice będą gotowe stawić czoła nawet trudnym i wymagającym zadaniom i misjom, które jednak dowartościowują ich zdolności intelektualne, emocjonalne i duchowe, ich talenty i charyzmaty osobiste" - stwierdził papież. Jednocześnie zaapelował o modlitwę w intencji powołań żeńskich i towarzyszenie siostrom, które "często w milczeniu i niepostrzeżenie poświęcają swoje życie dla Boga i dla Kościoła, w modlitwie, pracy duszpasterskiej i charytatywnej".

 

Ojciec Święty zauważył, że w Polsce jest wielu ubogich, bezrobotnych, bezdomnych, chorych, opuszczonych, że wiele rodzin - zwłaszcza wielodzietnych - nie ma wystarczających środków do życia i wychowywania dzieci. "Bądźcie blisko nich!" - zaapelował do biskupów. Wezwał ich, by zachęcali kapłanów, zakonników i wszystkich wiernych by mieli "wyobraźnięmiłosierdzia" i zawsze ją praktykowali. Papież zaapelował o otoczenie należytą opieką duszpasterską emigrantów, których "rosnąca liczba oraz ich potrzeby wymagają być może większej uwagi ze strony Konferencji Episkopatu. Towarzyszcie im przez właściwą opiekę duszpasterską, aby mogli zachować wiarę i tradycje religijne narodu polskiego" - stwierdziłFranciszek.

 

Na zakończenie spotkania Ojciec Święty prosił pasterzy o przekazanie serdecznych pozdrowień wszystkim Polakom, powierzając ich opiece Królowej Polski.

 

 


 


 

Jak poznać prosty sposób modlitwy,
który może zmienić Twoje życie?
Internetowy kurs modlitwy metodą "LECTIO DIVINA"
Witaj!
Mam dla Ciebie propozycję wzięcia udziału w bezpłatnym internetowym kursie modlitwy metodą "LECTIO DIVINA"
Poznasz, w kilku lekcjach otrzymanych mailem, prosty sposób modlitwy, który może zmienić Twoje życie.
Rzecz jasna nie chodzi o magię, ale Twój kontakt z Bogiem - to ON zmienia życie.
Jeśli chcesz się zapisać do internetowej szkoły modlitwy to kliknij na obrazek
 
 
 
Zapraszamy do współredagowania naszej strony. Materiały, sugestie i pomysły można przesyłać do admina.

Meble ogrodowe Kampanie SMS