Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

PIUS XII

ENCYKLIKA
HAURIETIS AQUAS

Do czcigodnych braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów oraz innych Ordynariuszy, O KULCIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA