Bierzmowanie 2022

Kurs potrwa około roku.

Spotkania ogólne są przewidziane w następujących terminach:

  • 6 marca (spotkanie organizacyjne)
  • 13 marca,
  • 10 kwietnia,
  • 8 maja
  • 5 czerwca
  • 11 września
  • kolejne terminy spotkań ogólnych podamy w nowym roku szkolnym.

Terminy comiesięcznych spotkań w małych grupach – do ustalenia w każdej małej grupie osobno.

Serdecznie zapraszamy!