Zasady uczestnictwa w kursie dla kandydatów do bierzmowania

Sakrament bierzmowania może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie
wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca
w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących.
Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie sakramentu bierzmowania do czasu
osiągnięcia należytej dojrzałości.

Od kandydatów wymaga się w czasie przygotowania uzupełniania na bieżąco materiałów do
pracy osobistej i przygotowania się do spotkania, oraz systematycznego i zaangażowanego
udziału w spotkaniach:

  • Spotkanie ogólne (raz w miesiącu, po wieczornej mszy świętej w niedzielę, zwykle na tej mszy niedzielnej jest modlitwa za kandydatów z nałożeniem rąk przez kapłana, samo spotkanie trwa około godziny – półtorej).
  • Spotkanie w małej grupie (4-7 kandydatów) – (trwa ok. godziny, raz w miesiącu w innym terminie niż spotkanie ogólne, terminy są ustalane przez animatora małej grupy).

Dwukrotna nieobecność na spotkaniach ogólnych lub spotkaniach w małej grupie powoduje
przełożenie przygotowania na kolejny termin. Nieobecność wymaga odebrania materiałów do
pracy osobistej bezpośrednio od księdza prowadzącego kurs i ich uzupełnienia przed kolejnym
spotkaniem. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy,
przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać
wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu.
W razie konieczności ustalane będą inne spotkania dla całości lub części kandydatów. Obecność na
dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa.


Kandydat (o ile chodzi do szkoły) bierze udział w katechezie szkolnej i szkolny katecheta wyraża na
piśmie opinię o kandydacie. Kandydat powinien dawać świadectwo chrześcijańskiego życia.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.