Bierzmowanie

Uwaga: Następny kurs przygotowujący do bierzmowania będzie nieco krótszy niż standardowy (który zajmuje pełne dwa lata). Rozpocznie się później – dopiero po zimowych feriach (luty 2022) a zakończy się na wiosnę 2023. Wynika to stąd, że planowana jest inna forma przygotowania niż dotychczas (katechezy są rozszerzone o spotkania w małych grupach, umożliwiające swobodną rozmowę w gronie rówieśników). Obecnie trwa przygotowanie grona animatorów (młodzieży zaangażowanej w naszej parafii) do poprowadzenia takiego kursu.
Wszystkich kandydatów zainteresowanych przygotowaniem do bierzmowania zachęcamy do zapisania się za pomocą formularza, umożliwi nam to skontaktowanie się z Wami tuż przed rozpoczęciem kursu.

Po co bierzmowanie?

Podczas pierwszej katechezy przegotowującej do sakramentu bierzmowania w kl. I gimnazjum zadałem pytanie: Po co idziesz do tego sakramentu? Zdziwienie i zaskoczenie odmalowało się na twarzach młodzieży. Po chwili ktoś z nich nieśmiało się odezwał: „aby nie mieć w przyszłości problemów ze ślubem”.

Bierzmowanie jest szansą na poważne zmierzenie się z tematem Boga w życiu. Jest ostatnim z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej (razem z chrztem i komunią). Bez mocy Ducha Świętego, której szczególnie dotyczy bierzmowanie,  trudno prowadzić chrześcijańskie życie. Oczywiście można bierzmowanie przeżyć mniej lub bardziej świadomie, skorzystać z daru Ducha Świętego albo Go zignorować. Dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie oraz przeżycie tego sakramentu i korzystanie potem z jego mocy w życiu codziennym.

Przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii

Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania w naszej parafii trwa przez dwa lata (zaczyna się w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej, zależnie od rocznika). Mogą w nim wziąć też udział osoby starsze, ale jeszcze niepełnoletnie, które z jakiegoś powodu jeszcze nie przystąpiły do sakramentu bierzmowania. Dla osób pełnoletnich organizowane jest przygotowanie na poziomie całej diecezji. Kandydat w tym czasie ma ugruntować w sobie poznane prawdy wiary i uczyć się według nich żyć. W tym celu przychodzi na spotkania przygotowawcze. Ponieważ sakrament bierzmowania ma prowadzić do dojrzałej wiary i życia we wspólnocie Kościoła od tego roku planujemy je rozszerzyć m.in. o spotkania w małych grupach. Serdecznie zapraszamy.

Kto może przystąpić do bierzmowania?

• Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, a przed przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty. W Katechizmie Kościoła Katolickiego sprecyzowano, że powinien osiągnąć „wiek rozeznania”, czyli taki, w którym sam potrafi podejmować decyzje w sposób odpowiedzialny i dobrowolny.

• Szafarzem, czyli tym, który udziela bierzmowania, jest biskup. Może on, jeśli zachodzi taka potrzeba, upoważnić do tego także innych księży.

• Świadkiem bierzmowania może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu. Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodziców chrzestnych – najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny.

Obrzędy sakramentu bierzmowania

Obrzęd sakramentu bierzmowania obejmuje:

  • Gest włożenia rąk, który oznacza błaganie o dar Ducha Świętego dla bierzmowanego
  • Namaszczenie krzyżmem świętym (sporządzonym z oliwy i wonnego balsamu, poświęconym przez biskupa w Wielki Czwartek) przez nakreślenie znaku krzyża na czole, co symbolizuje wyciśnięcie znamienia, szczególnego znaku Ducha Świętego w duszy bierzmowanego.
  • Jednocześnie biskup wypowiada słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
  • Obrzęd kończy dialog biskupa z bierzmowanym: na słowa: „Pokój z Tobą” bierzmowany odpowiada: „I z duchem twoim”. Zastąpił on gest lekkiego uderzenia w policzek, symbolizujący pocałunek pokoju.
  • W czasie namaszczenia świadek kładzie prawą rękę na ramieniu bierzmowanego.