Synod

Ku Kościołowi synodalnemu…

Dotyczasowe spotkania w naszej parafii przebiegły w bardzo dobrej atmosferze.
Zapraszamy na spotkania podsumowujące 12 maja (czwartek), po wieczornej mszy świętej (ok. 18.45) w salce.

Obecnie w Kościele Katolickim w parafiach na całym świecie odbywają się spotkania w ramach wyjątkowego Synodu. Na te spotkania zapraszani są wszyscy parafianie i każdy może się wypowiedzieć tematy istotne dla przyszłości Kościoła w świecie i w naszym kraju, ale też ważne dla nas i naszej parafii. Poruszane zagadnienia to m.in.:

  • Kiedy mówimy „nasz Kościół”, kto do niego należy? Jakie osoby lub grupy są pozostawione na marginesie, formalnie lub faktycznie?
  • W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza młodzi i kobiety?
  • W jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji społeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego, ubogich?
  • Czy w komunikacji nasz styl jest wolny i autentyczny, bez dwulicowości i oportunizmu?
  • Jak sprawowana jest władza w naszym Kościele lokalnym? Jakie są praktyki pracy zespołowej i współodpowiedzialności? 
  • W jaki sposób możemy zadbać o przejrzystość i możliwość rozliczenia w Kościele?

Takie spotkania trwają również w naszej parafii. Zapraszamy każdego, kto pragnie zmian na lepsze w Kościele. Po raz pierwszy taki dialog prowadzony jest na poziomie parafii. A dzieje się to po to, aby usłyszeć każdy głos, przez który przemówić może chcieć Duch Święty. 

Pytania na najbliższy czwartek

IX. ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI

W stylu synodalnym decyzje podejmowane są na drodze rozeznania, na podstawie konsensusu wypływającego ze wspólnego posłuszeństwa Duchowi Świętemu.

Wersja oryginalna:

Za pomocą jakich procedur i jakich metod wspólnie rozeznajemy i podejmujemy decyzje? Jak je można ulepszyć? Jak krzewimy udział w podejmowaniu decyzji w łonie wspólnot zorganizowanych hierarchicznie? Jak artykułujemy fazę konsultacyjną z tą decyzyjną, proces dochodzenia do decyzji (decision-making) z momentem jej podjęcia (decision-taking)? W jaki sposób i za pomocą jakich instrumentów promujemy przejrzystość i możliwość rozliczenia?

Wersja uproszczona:

Jakie metody stosujemy we wspólnym rozeznawaniu i podejmowaniu decyzji? Jak można je ulepszyć? Jak krzewimy udział w podejmowaniu decyzji w łonie wspólnot zorganizowanych hierarchicznie? Czy nasze metody podejmowania decyzji pomagają nam słuchać całego Ludu Bożego? Jaki wpływ na podejmowanie decyzji ma czas konsultacji? W jaki sposób i za pomocą jakich instrumentów promujemy przejrzystość decyzji i możliwość ich rozliczenia? Co możemy robić, aby wzrastać we wspólnotowym rozeznawaniu duchowym?

Lista pytań do wszystkich spotkań

Więcej informacji i jeszcze więcej informacji