Wspólnota Źródło

Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. J 7,38

Jesteśmy grupą osób, które chcą wspólnie inwestować czas w tworzenie środowiska wiary konkretnie w naszej parafii. Chcemy pogłębiać nasze życie modlitwy, tworzyć wspólnotę – otwartą na nowe osoby i składającą się z mniejszych grup, gdzie możemy sobie pomagać i wspierać się nawzajem w życiu codziennym. Chcemy wychodzić z potrzebną pomocą i misją do innych ludzi w naszej parafii, służąc zarówno wierzącym, jak i niewierzącym.

Inspiracje czerpiemy z ogólnoświatowego, katolickiego ruchu Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych, którego centrum mieści się w Mediolanie. Ruch ten jest już obecny w kilku miejscach w Polsce.

Jesteśmy osobami w różnym wieku. Są młode małżeństwa, dojrzałe małżeństwa, pojedyncze osoby dorosłe i seniorzy. Ta różnorodność jest naszym bogactwem.

Spotykamy się w mniejszych grupach (to są właśnie „komórki”, bo są żywe i rosną). Co tydzień (albo dwa). Spotkanie trwa ok. półtorej godziny. Do takiej grupy – komórki w każdej chwili może dołączyć nowa osoba. Można zajrzeć na spotkanie albo kilka, poznać innych i zobaczyć jak wyglądają spotkania. Po jakimś czasie podjąć decyzję, czy chce dołączyć na stałe. Ponieważ komórki rosną, co jakiś czas wydzielają się z nich nowe komórki.

Adoracja Z doświadczenia możemy wam powiedzieć, że tam gdzie jest adoracja Eucharystyczna, komórki funkcjonują i mnożą się; tam, gdzie jej nie ma, komórki nie rozwijają się. Adoracja jest więc podstawą.
(ks. Piergiorgio Perini z Mediolanu)

Dlatego adoracja jest dla nas szczególnie ważną formą modlitwy.

Misja. Nie chcemy się zamykać we własnym gronie. Chcemy być otwarci na innych. Widzimy, że Bóg posyła nas do naszej rodziny, innych parafian, sąsiadów, żebyśmy mogli im służyć naszymi talentami, swoim czasem, towarzyszyć im w życiu, a czasami dzielić się naszym doświadczeniem Boga i wspólnoty. Bóg daje nam natchnienia, siły i inspiracje i jest Źródłem naszej misji.

Chcemy być szczególnie zintegrowani z naszą parafią. Dlatego podlegamy naszemu Proboszczowi i staramy się angażować na różne sposoby szczególnie na terenie naszej parafii.

I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ,
wypływającą z tronu Boga i Baranka.
Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach,

drzewo życia, rodzące dwanaście owoców –
wydające swój owoc każdego miesiąca –
a liście drzewa [służą] do leczenia narodów.

Ap 22, 1-2